Muudatus ÜRO JN ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis
06.02.2020
ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsustas 4. veebruaril lisada sanktsiooninimekirja ühe isiku, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ning sissesõidupiirangut. Täpne info isiku kohta leitav lisatud manusest.

Muudatuse ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8. (Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine) ning EL nõukogu määruse (EÜ) 881/2002 alusel.

 

 
Tagasi