Muudatused ÜRO Somaalia ja Kongo DV vastastes piiravates meetmetes
10.02.2020
1. ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 15. novembril 2019 vastu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2498 (2019), millega kinnitati üle relvaembargo kehtimine ning puusöe ekspordi ja impordi keeld Somaalia suhtes. Resolutsiooniga muudeti relvade ja nendega seotud materjalide Somaaliasse tarnimist puudutavaid erandeid, eelnevaid heakskiitmisi ja teatisi ning kehtestati piirangud ka isetehtud lõhkeseadmete komponentide Somaaliale müügi, tarnimise ja üleandmise suhtes.

Muudatuste EL õigusesse sisseviimiseks võttis EL Nõukogu 6. veebruaril vastu otsuse (ÜVJP) 2020/170, millega muudetakse otsust 2010/231/ÜVJP, ning määruse (EL) 2020/169, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 147/2003.

Muudatused jõustusid 8. veebruaril.

2) ÜRO Julgeolekunõukogu Kongo DV sanktsioonikomitee otsustas 6. veebruaril lisada sanktsiooninimekirja ühe isiku, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Täpsem info isiku kohta on leitav lisatud manusest.

Muudatuste ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid riigisisese õiguse alusel Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8. (Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine) kohaselt ning EL nõukogu määruse (EÜ) 1183/2005 alusel.

 

 

 
Tagasi