Muudatus ÜRO JN ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis
13.02.2020
Komisjoni 11.veebruari rakendusmäärusega (EL) 2020/184, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 881/2002, viidi allpool toodud muudatused (ühe isiku lisamine) sisse ka EL õigusesse.

Määrus jõustus 11. veebruaril.

 

 
Tagasi