Muudatused Kongo DV vastastes piiravates meetmetes
14.02.2020
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Kongo DV sanktsioonikomitee 6. veebruari otsusest võttis EL Nõukogu muudatuse ülevõtmiseks vastu nõukogu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/190, millega rakendatakse otsust 2010/788/ÜVJP, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/189, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 1183/2005 artiklit 9. Muudatustega lisati sanktsioonide nimekirja üks isik.

Muudatused jõustusid 13. veebruaril.

 

 
Tagasi