Muudatused Süüria, Valgevene, Zimbabwe, ISIL(Daesh) ja Al-Qaida piiravates meetmetes
18.02.2020
EL Nõukogu ja Euroopa Komisjon tegid 17. veebruaril muudatused neljas sanktsioonirežiimis:

1) Nõukogu otsustas lisada Süüria vastaste piiravate meetmete nimekirja 8 isikut ja 2 üksust. Tegemist on Süürias tegutsevate juhtivate ettevõtjatega, kes toetavad ja aitavad Assadi režiimi rahastada ja kes saavad tulu Assadi režiimist, sh läbi võõrandatud vara kasutamise. Sanktsiooninimekirja lisatavate isikute ja üksuste suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/212, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2020/211, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012.

Muudatused jõustusid 17. veebruaril.

2) Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust, pikendada Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid kuni 28. veebruarini 2021. Piiravad meetmed hõlmavad relvade ja siserepressioonideks kasutada võidava varustuse ekspordi keeldu ning sissesõidukeeldu ja rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu nelja isiku suhtes, kes vastutavad inimõiguste rikkumise eest Valgevenes.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/214, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP. Lisaks kehtib jätkuvalt nõukogu määrus (EÜ) 765/2006.

Muudatused jõustuvad 19. veebruaril.

3) Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust pikendada Zimbabwe vastu suunatud piiravaid meetmeid kuni 20. veebruarini 2021. Sanktsiooninimekirjast jäeti välja üks surnud isik ning ülejäänud nimekirjas oleva nelja isiku suhtes otsustati piiravate meetmete kohaldamine peatada kuni 20. veebruarini 2021. aastal. Sanktsiooninimekirjas oleva üksuse suhtes tuleb jätkuvalt kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu, samuti kehtib relvade ja siserepressioonideks kasutada võidavate vahendite eksportimise keeld.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/215, millega muudetakse otsust 2011/101/ÜVJP, ning määruse (EL) 2020/213, millega muudetakse määrust (EÜ) 314/2004. Lisaks võttis Euroopa Komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2020/219, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 314/2004.

Nõukogu otsus jõustub 18. veebruaril, määruse muudatused 19. veebruaril.

4) Euroopa Komisjon võttis vastu rakendusmääruse (EL) 2020/218, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud ISIL (Daesh) ja Al-Qaidaga seotud teatavate isikute ja üksuste vastu. Muudatused tehti tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonikomitee 20. juunil 2017 tehtud otsusest täpsustada kahe isiku andmeid.

Muudatused jõustuvad 19. veebruaril.

 

 
Tagasi