Muudatused ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis
27.02.2020
1) Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 18. veebruari otsusest teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis, viis Euroopa Komisjon 25. veebruaril vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Sellega otsustati kaks isikut eemaldada nende isikute loetelust, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

Muudatuse jõustumiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2020/259, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002.

Muudatused jõustuvad 27. veebruaril.

2) ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsustas 23. veebruaril lisada sanktsiooninimekirja 2 rühmitust - Islamic State West Africa Province (ISWAP) ja Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) (täpsem info lisatud manuses), kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

Muudatuste ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid riigisisese õiguse alusel Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8. (Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine) kohaselt.

 

 
Tagasi