Muudatused Türgi piiravates meetmetes
28.02.2020
EL Nõukogu otsustas 27. veebruaril muuta piiravaid meetmeid seoses Türgi ebaseadusliku puurimistegevusega Vahemere idaosas. Arvestades Türgi jätkuvat ebaseaduslikku puurimistegevust, otsustas nõukogu lisada sanktsiooniloetellu kaks isikut, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/275, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/1894, ning rakendusmääruse (EL) 2020/274, millega rakendatakse määrust (EL) 2019/1890.

Muudatused jõustusid 27. veebruaril.

 

 
Tagasi