Muudatused ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis
02.03.2020
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonikomitee 23. veebruari otsusest lisada kaks üksust, kelle suhtest tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist, viis Euroopa Komisjon 28. veebruaril vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse.

Muudatuse jõustumiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2020/288, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002.

Muudatused jõustusid 2. märtsil.

 

 
Tagasi